Plotter serie

Descrición

Xa utilizamos o monitor serie para mostrar valores de variables do noso programa, pero en certas ocasións pode resultarnos útil observar os valores en forma de gráfica. Para iso imos utilizar o Serial Plotter, incorporado desde a versión 1.6.6 e que se atopa na barra de ferramentas.

plotter_serie1 plotterserie2

Para mostrar unha variable no plotter procedemos da mesma forma que cando imprimiamos o valor na consola serie:
Serial.println(valor);
Se queremos mostrar varias variables na mesma gráfica, só temos que imprimir as variables polo porto serie separadas por comas. O plotter debuxará cada variable cunha cor diferente.
Serial.print(valor1);
Serial.print(",");
Serial.println(valor2);

Práctica:

Exemplo: gráficas trigonométricas

// Declaración de variables: 

float a;
float b;

// Configuración:

void setup(){
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
}

// Programa

void loop(){ 

 for (int i=0; i<=360; i++){
  a=sin(i*PI/180);
  b=cos(i*PI/180);
  Serial.print(a);
  Serial.print(",");
  Serial.println(b);
  delay(1);
 }
 
}

Propostas:

 1. Plotter: Utiliza o plotter serie para visualizar a variación dunha variable lida nunha entrada analóxica. Por exemplo, cun potenciómetro ou unha LDR.

Deixa un comentario