Cinta transportadora

Reto:

Consiste nunha cinta transportadora capaz de seleccionar tres tamaños de pezas: 1,5cm, 3 cm e 5 cm de altura. Para a detección dos tamaños utilizaranse 3 sensores ópticos situados como aparece no seguinte esquema:

  • As pezas pequenas serán depositadas nunha caixa mediante un mecanismo activado por un primeiro servo.
  • As pezas mediadas serán depositadas nunha caixa mediante un mecanismo activado por un segundo servo.
  • As pezas de maior tamaño depositaranse nunha caixa ao final da cinta.
  • Debe contar o número de pezas total, pequenas, medianas e grandes e mostrar os datos nunha pantalla LCD.

Montaxe da cinta:

Para construír a cinta transportadora podémonos inspirar nos seguintes vídeos:

Electrónica:

Mellora:

  • As pezas de maior tamaño deberán ser recollidas por un brazo robot, que as clasificará segundo a súa cor. Necesitaremos un sensor máis ao final da cinta para parala cando haxa unha peza que teña que ser recollida polo servo.

Exemplo:

Proxecto de Joaquín, Vanesa e Rubén. Curso 2020-2021. Separa tres tamaños de cilindro e conta as pezas pequenas e medianas, mostrando o resultado nunha LCD.