Arduino

tecnoloxia.org

Sensor de auga no solo

Descrición:

Imos usar o sensor Soilwatch10 (pino-tech) que permite medir o contido relativo de auga no chan.

Semella un condensador onde as placas están formadas por pistas de cobre na placa do circuíto e o medio circundante (o solo) é o material dieléctrico, producíndose un campo eléctrico entre a placa positiva e negativa en función da permitividade eléctrica do solo. Os factores que afecta a este valor non son unicamente o contido de auga do solo, senón tamén a temperatura, porosidade, tipo de minerais, etc.

Montaxe:

Este sensor conéctase nun pin analóxico que mide a saída de voltaxe no sensor, que variará segundo a permitividade eléctrica do solo, que está relacionada co contido de auga.

Fíxate na serigrafía e conecta VCC, GND e o pin de datos ao pin analóxico A0.

Programa:

O primeiro que temos que facer é calibrar o sensor vendo os valores que dá cando está completamente seco (minSolo) e completamente somerxido en auga (maxSolo). No programa calcularemos a saída en % utilizando a función map.

Propostas:

  1. Imos regar unha planta cando o % de humidade do solo sexa menor que un 20%. Deberá activarse unha bomba de auga mediante un relé que regue a maceta que funcionará ata que a humidade do solo alcance o 50%.