Arduino

tecnoloxia.org

Sensor de Luz LDR

LDR

[By Taken CC BY-SA from Wikimedia]

Descrición:

Podemos medir a luz ambiental cunha fotorresistencia ou LDR (Light Dependent Resistor), que é unha resistencia cuxo valor depende da cantidade de luz que incide sobre ela: A resistencia diminúe coa intensidade de luz incidente.

Montaxe:

Entre o pin analóxico A0 e a alimentación a 5V conectaremos unha LDR. Entre o pin A0 e a masa conectaremos unha resistencia de 10kΩ.

Conectamos tres LEDs coas súas resistencias de protección aos pins 11, 12 e 13.

Programa:

Procédese da mesma maneira que como fixemos co potenciómetro. Por exemplo, podemos utilizar a información que lemos na consola sobre o valor da LDR en función da luz incidente para acender un LED cando a luz ambiental baixe dun determinado valor.

Propostas:

  1. Luz en aumento: Fai que a medida que haxa menos luz se vaian acendendo máis LEDs, e a medida que a luz aumente os LEDs se vaian apagando.
  2. Flash automático: Simula que sacamos unha fotografía cando prememos nun pulsador. Debe acenderse e apagarse rapidamente un LED de alta luminosidade cando un sensor de luz (LDR) detecte que a luz ambiental é demasiado baixa. En caso contrario o flash non se activará.

 
     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.