Arduino

tecnoloxia.org

Sensor de temperatura e humidade DHT11

Descrición:

Os sensores da familia DHT proporcionan de forma dixital a temperatura e a humidade relativa no ambiente, con diferente precisión segundo o modelo.

Aínda que o conectemos a un pin dixital, trátase dun dispositivo analóxico. Cos sensores obtense un sinal analóxico, a través dun chip de 8 bits que hai dentro do dispositivo faise a conversión entre analóxico e dixital  e ese sinal envíase ao controlador a través dun pin dixital.

Montaxe:

Nós imos utilizar o modelo DHT 11. Fíxate na serigrafía, só tes tres pins, VCC, GND e o pin de datos que debes conectar a un pin dixital. Neste exemplo usaremos o pin D2 da placa arduino.

Programa:

Antes de nada debes descargar unha librería: DHT sensor library (pódela buscar no xestor de librarías de arduino ou descaragar este zip)

En ocasións a librería DHT.h demanda outra librería: Adafruit_Sensor.h. Pódese incluír tamén para evitar problemas derivados de versións.

Propostas:

Unha aplicación deste sensor sería un invernadoiro automatizado. Poderiamos programar o seguinte utilizando un relé para enviar os sinais aos actuantes.

  1. Se a temperatura supera os 25ºC acéndese un ventilador e/ou ábrese unha ventá no invernadoiro.
  2. Se a temperatura baixa de 20ºC acéndese unha placa calefactora.
  3. Se a humidade supera o 70% abrir unha ventá do invernadoiro.
  4. Se a humidade baixa do 20% activar un pulverizador de auga.