Xogos de luces

fluxo_for2Descrición:

Imos facer xogos de luces utilizando a función
for (inicio,condición,modificador) { proceso }

Material:

  • 7 LEDs das cores que queiras conectados nos pins 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
  • 1 Pulsador de contacto no pin 2.
  • Resistencias: Para os LEDs: 220Ω (ou outro valor menor que 1kΩ) Para o pulsador: 10kΩ

Montaxe:

cochefantastico_bb cochefantastico_esquema

 


Deixa un comentario