Electricidade 2.0?

Gústanme as visións de futuro. Moitas non son máis ca ciencia ficción, pero outras acaban facéndose realidade.

Hoxe atopeime unha destas visións no blogue de Tiscar que me deixou bastante perplexa: Electricidade distribuída, ao estilo web 2.0., da man de Tom Raftery, consultor de GreenMonk.

decor_1.jpgPara Tom Raftery, trátase da posibilidade de crear no futuro unha rede eléctrica intelixente para o fornezo de enerxía que tome como modelo o sistema de distribución propio das redes dixitais. No concepto de Electricidade 2.0 ou Grid 2.0 que propón Raftery, novas tecnoloxías posibilitarían unha redistribución da electricidade e un aproveitamento dos excedentes enerxéticos a escala mundial.

Un dos retos máis importantes aos que se enfronta o planeta é a xeración, conservación e distribución de enerxía dentro dun equilibro sostible. Ata agora tiñamos grandes empresas que se dedicaban á xeración masiva de electricidade. Aplicando a lóxica da web 2.0, o modelo de rede eléctrica intelixente ábrese aos usuarios, de modo que estes poidan converterse tamén en xeradores e distribuidores de enerxías renovables e adaptar os seus consumos segundo a información de prezos en tempo real.

Será posíbel tal cousa no futuro?

(Información obtida en tiscar.com)