Bicicleta no Danubio

É moi habitual utilizar a enerxía da auga para xerar electricidade, pero tamén podemos aproveitala para mover unha gran escultura cinética, como esta bicicleta que hai en Budapest, movida polas augas do río Danubio.


(Vídeo en youtube: Danube bicycle , kinetic sculpture)

Observa o mecanismo, e atoparás o sistema biela-manivela.


PlayPump

PlayPump é un tiovivo que utiliza a enerxía desbordante dos nenos e nenas para mover unha bomba que recolle auga do subsolo e a leva ata un depósito, para logo distribuíla a través de fontes á poboación.

playpump_2.jpg

Xa están instaladas máis de 1000 bombas de auga deste tipo en escolas de Sudáfrica, Mozambique, Zambia e outros países africanos, axudando non só ao acceso á auga potábel das comunidades locais, senón tamén á educación dos nenos e nenas, que antes non ían á escola porque tiñan que percorrer tódolos días varios quilómetros na procura de auga.

playpump_1.jpg

Poderíase engadir ao patio da escola outro tiovivo similar que servise para producir electricidade.

(Visto en technabob.com)