Robot balancín

Vía Makezine atopei outro sinxelo robot para construír. Trátase dun robot que se mantén en equilibrio, pero non utiliza acelerómetros nin xiroscopios, senón que é moito máis sinxelo. Aquí podes ver o esquema eléctrico:

balancing robot esquema eléctrico

Dependendo da posición do microinterruptor, o motor xirará nun sentido ou no outro. O propio movemento do robot fai que se cambie continuamente a polaridade do motor, obténdose un movemento de balancín en equilibrio.

Supoño que a dificultade na construción radica en axustar ben a posición do microinterruptor para que o robot se manteña estable o máximo tempo posible. Haberá que propoñerllo ao alumnado o curso que vén.

As instruccións pódelas atopar en instructables