Mañá non hai clase: Aviso sobre exames

cabo-silleiro.jpgA Consellería de Educación suspendeu as clases de mañá mércores 16 pola chegada dun temporal, así que haberá que facer algúns cambios:

  • 2º de Bacharelato: cambiamos o exame de pneumática ao xoves 17
  • 1º de bacharelato: o control de recuperación será o xoves 17
  • 4º PDC: Aos que vos falta facer a proba práctica de electrónica farédela o venres. Non vos contará para a nota desta avaliación, pero si para a 2ª avaliación.
  • 4º A e B: os traballos co ordenador que aínda están por completar non contarán para a nota desta avaliación, pero si para a seguinte.

Resposta errónea?

Esta imaxe téñoa vista en varios sitios de internet xunto a outras que se citan como respostas erróneas e divertidas nos exames.
mate2.jpg
Sen embargo, para min a resposta é perfectamente válida e correcta. Se o que se pide é achar x, o x está achado na resposta. O alumno ou alumna fixo o que se lle pedía. Se o enunciado fose “calcula o valor de x” a cousa sería diferente.

Creo que hai que ter un especial coidado na forma de realizar as preguntas dos exames. Os enunciados deben ser claros, indicar perfectamente o que se pide e non deben dar lugar a diferentes interpretacións. Iso é responsabilidade do profesorado, e non do alumnado.

Especialmente grave é que este tipo de cousas sucedan en probas como selectividade, oposicións, etc.

Un feito moi común é que se utilicen para os exames problemas publicados en libros, e nese caso sempre deberían revisarse os enunciados, pois estamos sacando os problemas do seu contexto.

Por exemplo, se obtemos o enunciado dun libro de electrónica dixital, no exame habería que revisar o enunciado e indicar que se resolva utilizando portas lóxicas, pois tal vez o problema poda resolverse mediante lóxica cableada, un sistema pneumático, etc. Se non revisamos o enunciado a solución pode ter múltiples interpretacións válidas que non son a que queremos avaliar, pero que non teñen por que ser erróneas.

Hai miles de exemplos de respostas curiosas, atrevidas e alucinantes do alumnado nos exámenes, pero cómpre tamén un pouco de autocrítica por parte do profesorado, que tamén cometemos bastantes erros.