Exeria: alternativas á linguaxe sexista

A través do canal fwwwrando de vieiros atopamos unha aplicación que analiza textos, detecta termos susceptíbeis de seren sexistas e ofrece alternativas. Chámase Exeria, e pódese descargar para integrala no paquete ofimático Open Office.

exeria.jpg

Considero que nun campo de actividade como a Tecnoloxía, no que a presenza da muller é mínima, cómpre facer un esforzo na educación para eliminar todo tipo de discriminación sexista, incluída a linguaxe.

Xa sei que non chega con isto, pero para fomentar nas nenas e mozas o interese pola tecnoloxía e os estudios e profesións relacionadas, que se sintan incluídas en tódalas referencias orais e escritas paréceme fundamental. As enxeñeiras, arquitectas e técnicas tamén existen, así que deben existir igualmente na linguaxe utilizada.