GPS de 1920

Na imaxe podes ver un sistema de navegación en versión mecánica de 1920.

GPS de 1920

Non existía o GPS, así que había que conformarse con enrolar nun soporte mecánico de pulseira un pergamino no que ía debuxada a ruta a seguir. Alta tecnoloxía.

(Visto en tec.nologia.com)


O control do tráfico

Chega a ponte de agosto e multiplícase o movemento de xente dun lado a outro por terra, mar e aire, un movemento que non sería posible sen as actuais tecnoloxías da comunicación e uns complexos sistemas de control.

A cadea británica BBC axúdanos a que sexamos conscientes da magnitude deste tráfico. Recolleron información dos dispositivos GPS instalados en avións, barcos e transbordadores marítimos para xerar as seguintes imaxes do tráfico aéreo e naval. (vía: bloginventos.com)

Tráfico aéreo:

Segundo aena, “o principio básico do control aéreo é evitar que dúas aeronaves ocupen o mesmo lugar ao mesmo tempo”. Na páxina “Descubrir o control aéreo” da súa web explícannos como se realiza este control.

Tráfico naval:

Parece mentira que non haxa máis accidentes marítimos con este tráfico. Para que iso non ocorra os barcos contan cunha rede de axudas á navegación marítima, como a sinalización visual, por satélite, radar, VTS, etc. Podes obter máis información na web de Portos do Estado.

Tráfico rodado:
Tokyo Traffic Control Center

Para movernos por estrada tamén se poñen en marcha multitude de mecanismos de control. Detrás dos semáforos hai toda unha estrutura de comunicación e control que axuda, ou intenta axudar, a facer o tráfico máis fluído e seguro. A imaxe corresponde ao centro de control do tráfico de Tokio. Máis de 17.000 sensores proporcionan información sobre os máis de catro millóns de vehículos que hai na cidade.

Pero non se aplica o mesmo sistema de control de tráfico en todas partes. Mira este vídeo da cidade de Hanoi:

Non hai accidentes! Hai unha teoría: Xestión do tráfico sen regras, entre a aouto-organización e o deseño.

Tráfico de telefonía e internet:

Non todo o mundo pode irse de vacacións, así que non lle queda outra que viaxar polo mundo utilizando Google Earth. A cadea BBC tamén amósanos un vídeo no que pode verse o tráfico das redes de telefonía e das grandes canles de fibra óptica que transmiten a información de páxinas de internet.

Boa viaxe!