tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

20Q: Un xogo de intelixencia artificial

En Tecnoloxía Habitual falan de 20Q, un xogo que fai uso da intelixencia artifical para adiviñar o que estás pensando en base a preguntas moi concretas que debes responder.

Está baseado na tecnoloxía das redes neuronais e aprende a medida que se van realizando partidas. Cantas máis partidas se xoguen, máis aprende a máquina e maior é a porcentaxe de acertos.

20Q.png

Denomínase intelixencia artificial á disciplina dedicada ao desenvolvemento de axentes racionais non vivos. Non é tarefa doada, pois a maioría dos problemas que hai que resolver non se axustan a un algoritmo ou fórmula determinada, senón que para desenvolver sistemas artificiais intelixentes que resolvan desafíos de forma autónoma precisamos a capacidade de recoñecer patróns, aprender e mellorar o funcionamento a partir da experiencia acumulada.

As persoas, se temos un problema que non podemos resolver mediante un algoritmo, recorremos á nosa experiencia para buscar a solución. As redes neuronais non son máis que un modelo artificial e simplificado do cerebro humano, un sistema que é capaz de adquirir coñecemento a través da experiencia, memorizar e asociar feitos.

Aínda queda moito por andar neste mundo, e seguramente nun futuro teñamos á nosa disposición robots realmente intelixentes, pero de momento aínda son bastante parvos. Todo chegará.

aprendendo.png

Visualizando a intelixencia artificial

ThinkingMachine4_ PlaytheGame.jpgThinking Machine 4 é un xogo de xadez on-line que nos permite observar como funciona a intelixencia artificial.

Antes de que a máquina faga un movemento, realiza un cálculo de tódalas posibilidades, e con esta aplicación podemos visualizar o proceso:
Unha serie de curvas laranxas amosan os posibles movementos da máquina e unhas verdes os posibles movementos do xogador/a. A máquina coñece tódalas posibilidades en moi pouco tempo, e é capaz de avaliar cales son as mellores xogadas entre as atopadas.

Es capaz ti de pensar tan rápido como a máquina?

(Visto en cool infographics)