Simple animatronics

En bardlund explícannos como montar unha man “animatrónica”.

Necesitamos:

  • Tubos flexibles (valen os que se usan para as instalacións eléctricas)
  • Cordel
  • Un anaco de plástico duro para soster os dedos
  • Cinta adhesiva
  • Arame groso (pódese reciclar unha percha de metal)
  • Unha luva

Como idea para un proxecto, poderiamos incorporar un mecanismo con cegoñal que tire das cordas e conseguir así que o movemento da man sexa automático.

E se queres coñecer sistemas máis sofisticados, busca información en internet sobre mans biónicas.
Un exemplo: Man biónica ‘Michelangelo’