As pechaduras

O noso compañeiro Fernando Ruiz amósanos a través dun foro do profesorado de tecnoloxía dúas interesantes fotografías que sacou en Yemen. Trátase dunhas antigas pechaduras que funcionan mediante un sistema de pernos, e que nos recordan aos sistemas actuais. (Clica nas imaxes para amplialas)

chave_yemen1_peq.jpg

chave_yemen2_peq.jpg

As pechaduras mecánicas tradicionais teñen dous elementos importantes, os pernos, e os contrapernos, de xeito que cando tódolos pernos quedan á mesma altura crean unha liña que fai posíbel que o tambor vire e podamos abrir a porta. Cada pechadura que utiliza este sistema só pode ser aberta por unha forma de chave determinada.

chave1.png
En moitos sitios utilízase unha chave mestra, coma no instituto ou nos hoteis. Como é posíbel que unha única chave poda abrir pechaduras diferentes? (fonte: cyrusnet)

Para que unha pechadura poida ser aberta con máis dunha chave necesitamos que se poida crear máis dunha liña, engadindo entre os pernos e contrapernos unhas pezas chamadas espaciadores.

chave2.pngchave3.png

Dese xeito pódese formar máis dunha liña. Por exemplo, unha chave abriría a pechadura pola liña superior deixando o espaciador por baixo, e outra chave abriría a pechadura pola liña inferior, deixando o espaciador por riba.

Agora supoñamos que temos dúas pechaduras con 5 pernos cada unha, a primeria cun espaciador no primeiro perno, e a segunda cun espaciador no terceiro perno.

Temos tamén tres chaves, unha chave mestra que pode abrir dúas pechaduras, e outras dúas chaves que só poden abrir unha pechadura cada unha.

Cada val da chave pode ter, por exemplo, 9 alturas. Supoñamos as seguintes alturas para as nosas chaves:

  • Chave1: 3-4-8-4-3
  • Chave2: 7-4-3-4-3
  • Mestra: 7-4-8-4-3

A pechadura 1, con espaciador no primeiro perno, podería abrirse coa chave 1 e coa mestra. A chave 2 non podería abrila xa que quedaría bloqueado o terceiro perno.

A pechadura 2, con espaciador no terceiro perno, podería abrirse coa chave 2 e coa mestra. A chave 1 quedaría bloqueada no primeiro perno.

Hai moitos outros sistemas para as pechaduras que funcionan mediante dispositivos electrónicos, pero ese será outro capítulo.

Unha proposta de proxecto de electrónica dixital pode ser a fabricación dunha pechadura utilizando portas lóxicas e un solenoide, de xeito tal que a saída se efectúe unicamente coa combinación de fechos axeitada. Tes a explicación no arquivo ZIP Bloqueo de fecho codificado“, que foi presentado nas VII Xornadas de Tecnoloxía de Galicia.

chave4.png

Actualización 2/12/2008:
Hoxe atopei unha páxina cun proxecto de construción dunha pechadura de plástico:
Tumbler, key, and case.

Actualización 04/02/2013:
Un vídeo do funcionamento das pechaduras convencionais:
[youtube: How locks work – Animation]


Probador de zapatos

Nunha fábrica de calzado están a probar un novo material sintético para a fabricación de zapatos, e necesitan unha máquina para probar a súa resistencia e durabilidade. A máquina debe imitar na medida do posíbel o movemento dun pé ao camiñar, e debe repetir o movemento un número ilimitado de ciclos ata que o material rompa.

Unha idea:
pe.jpg

(Visto aquí)


Vibrobot: Bug Bot

Este sinxelo vibrobot ponse en marcha cando detecta luz e para na escuridade grazas a unhas LDRs e un amplificador de audio LM386. Podes ver as instrucións en popsci.com.

(Pode ser que este vídeo non se vexa dende un lector de feeds)

Está baseado nun dos robots que podemos atopar no libro “Junkbots, Bugbots, and Bots on Wheels“, e cuxa web de asistencia é junkbots.solarbotics.com. Alí podes atopar outros modelos.


Unha planta con blogue

Hai tempo falei dunha planta que postea en twitter. Chámase Pothos, e mediante un sensor de humidade, unha tarxeta arduino e unha conexión a internet, envía unha mensaxe a través de twitter para reclamar auga.

Pois non e a única planta que se comunica por internet. Nunha cafetería xaponesa teñen unha planta que recolle datos do seu entorno grazas a unha serie de sensores de humidade, temperatura, luz, presión sonora, etc. Estes datos envíanse a un ordenador que está programado para que os publique nun blogue.

pranta_blogue.jpg
(Fonte: www.soygik.com)

Esta outra planta consta dunha maceta con pernas robóticas e unha serie de sensores que detectan os niveis de luz da habitación. Cando o robot atopa o punto de maior luminosidade, actívase o mecanismo e a maceta comeza a camiñar nesa direción.

pranta_luz.gif

Podes ver máis fotografías na páxina do proxecto.


Concurso espacial 2009: Observar a Terra dende o espazo

concursoespacial.jpgEste concurso, convocado polo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) e a Fundación Aeroespacio, coa colaboración de diversas entidades, pretende que mozos e mozas descubran que a actividade espacial é fonte dun elevado número de tecnoloxías, moitas das cales configuran a nosa realidade diaria sen case ser conscientes diso.

Os traballos desta edición versarán sobre a actividade espacial, en especial sobre aqueles logros desenvolvidos no campo espacial que agora son de utilidade na vida cotiá e sobre aqueles avances tecnolóxicos que nos permiten ter un mellor coñecemento do planeta grazas á observación desde o  espazo.

As modalidades dos traballos a presentar son: investigación, robótica espacial, narrativa/banda deseñada, e animación.

Entre os traballos gañadores na edición anterior atopamos algúns traballos de tecnoloxía, como por exemplo o proxecto de construción dun brazo robótico do IES Xebic. Ondara, Alicante.

Na categoría de animación por ordenador gañou este traballo chamado Sputnik Omega – Mision Hiperespacio, do colexio San José.

Máis información sobre a convocatoria en : http://www.concursoespacial.com