A velocidade da electricidade

Preguntácheste algunha vez cal é a velocidade da electricidade? Pois podémola calcular mediante esta fórmula:
fórmula
Onde
I= Valor da intensidade de corrente
S = Sección do cable
ρ = Carga móbil por centímetro cúbico (depende do material)

Supoñamos que temos unha corrente eléctrica continua de 1 amperio circulando a través dun cable de cobre de 1cm de radio. A aplicación da fórmula danos unha velocidade da corrente duns 8,4 cm/h.

Un movemento moi moi moi lento!

O que se transmite moi rapidamente é a enerxía eléctrica, pero non a corrente eléctrica. Así que nada de pensar que os electróns desprázanse coma bólidos por un cable.

É como ves nesta animación. As bolas do medio case non se moven, pero transmiten enerxía.

animación mecánica

Podes ler unha explicación máis longa en Desenchufados


Deixa un comentario