Probador de zapatos

Nunha fábrica de calzado están a probar un novo material sintético para a fabricación de zapatos, e necesitan unha máquina para probar a súa resistencia e durabilidade. A máquina debe imitar na medida do posíbel o movemento dun pé ao camiñar, e debe repetir o movemento un número ilimitado de ciclos ata que o material rompa.

Unha idea:
pe.jpg

(Visto aquí)


Deixa un comentario