digaTIC, Dicionario Galego das TIC

Buscas algún termo en galego relacionado coas TIC?
Se é así, podes botar man do Dicionario Galego das TIC

digatic.png

digaTIC é un proxecto desenvolvido pola Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG), financiado pola Consellaría de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, que pretende pór a disposición da comunidade tecnolóxica un amplo léxico técnico en galego que facilite a utilización e a propagación da nosa lingua dentro deste ámbito.

Inclúe léxico relacionado co audiovisual, educación e ocio, electromagnetismo, electrónica, ICT e domótica, sistemas de telecomunicación, Internet, procesado de sinais, tecnoloxía informática e tecnoloxías da transmisión.

A tecnoloxía en galego!


EDU 1:1

Edu 1:1Únome á iniciativa de Alberto Armada de escribir este post no meu blogue:

Solicito que se incorporen sen demora as TIC ao ensino público en tódalas aulas do estado español en condicións de igualdade e cos máximos recursos.

É que basta ver o que se fai máis alá do telón de grelos para darte de conta das desigualdades que hai entre uns lugares e outros ou entre uns centros e outros. E Galicia na cola :-(