Electrónica

tecnoloxia.org

Robot pegatortas temporizado

pegatortasNa sección de electricidade vimos como montar un robot “pegatortas” mediante un circuíto eléctrico moi sinxelo. (Idea sacada de cucabot)

Cada vez que unha antena (conectada a un final de carreira) choca contra un obstáculo cambia o de sentido de xiro do motor oposto facendo xirar o robot. O motor volve xirar no sentido inicial cando a antena deixa de estar en contacto co obstáculo.

O problema dese circuíto é que o tempo de xiro pode non ser suficiente, especialmente se o robot choca de fronte, provocando que o robot quede atrancado un tempo e teñamos que “salvalo”.

Isto podemos solucionalo incorporando unha temporización mediante transistores. Dese xeito, cada vez que a antena choca contra un obstáculo, cambia de sentido do motor oposto e seguirá xirando nese sentido durante o tempo marcado polo temporizador, aínda que o final de carreira da antena estea desactivado.

Esquema electrónico para un motor:

pegatortas teporizado

Proposta 1 :

Deseña e constrúe un robot pegatortas temporizado. Engádelle uns LEDs que indiquen o sentido de xiro de cada motor. Por exemplo, cando o motor xira cara adiante acéndese un LED verde, e cando xira en sentido inverso acéndese un LED vermello. Ademais debe soar un zoador cada vez que unha antena choca contra un obstáculo. Utiliza un simulador para o deseño do circuíto.

robot que non caeProposta2:

Deseña e constrúe un robot que non cae da mesa. Neste caso non lle poñemos antenas. Os motores xiran cara adiante e os finais de carreira están pulsados cando o robot está enriba da mesa. Cando un dos sensores detecta o borde da superficie cambia a posición do conmutador e o motor do lado contrario cambia de sentido de xiro, facendo que o robot cambie a súa dirección durante o tempo marcado polo circuíto temporizador.

(Podes baixar aquí a simulación en crocodile technology)

      

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.