O coche fantástico

cochefantastico2
[by Fajar Abriono CC By-SA]

Descrición:

Imos ordenar que se acendan e se apaguen unha serie de LEDs un a un, de forma consecutiva.

No primeiro programa iremos sempre no mesmo sentido, e no segundo iremos primeiro cara adiante e despois cara atrás.

Programas:

1. LEDs consecutivos

leds7
[WikiFisica2013, CC BySA]
1. LEDs consecutivos: Neste programa utilizamos a función for para:

 • Configurar como saída os pins do 7 ao 13, evitando ter que facelo un a un.
 • Ordenar que se acendan e se apaguen os LEDs un a un, de forma consecutiva.
// Declaración de variables:

int tempo = 200;    // Definimos a variable tempo cun valor de 200ms

// Configuración:

void setup() {        
 for (int n=7;n<=13;n++) {   // Repítese desde o 7 ata o 13 o seguinte:
  pinMode(n, OUTPUT);     // Imos configurando os pins como saída
 }
}

// Programa

void loop() {

 for (int n=7;n<=13;n++) {   // Repítese desde 7 ata 13 o seguinte:   
  digitalWrite(n, HIGH);   
  delay(tempo);       
  digitalWrite(n, LOW);   
  delay(tempo);       
 }

}

2. Coche fantástico

2. Coche fantástico: Para conseguir o efecto do coche fantástico engadimos un bucle descendente ao programa anterior.

// Declaración de variables:

int tempo = 150;    // Definimos a variable tempo cun valor de 200ms

// Configuración:

void setup() { 
 for (int n=7;n<=13;n++) {
  pinMode(n, OUTPUT);   // Imos configurando os pins como saída desde o 7 ata o 13
 }
}

// Programa:

void loop() {

 for (int n=7;n<=13;n++) {    // Repítese desde 7 ata 13 o seguinte:  
  digitalWrite(n,HIGH);  
  delay(tempo);      
  digitalWrite(n,LOW);   
  delay(tempo);      
 }

 for (int n=12;n>=8;n--) {    // Repítese desde 12 ata 8 o seguinte:
  digitalWrite(n,HIGH);  
  delay(tempo);
  digitalWrite(n,LOW);
  delay(tempo);
 }

}

Propostas:

 1. Sen apagarse: Fai que os LEDs se vaian acendendo consecutivamente sen apagarse, e despois se vaian apagando un a un, no mesmo sentido ou en sentido contrario.
 2. De dento a fóra. A ver se es quen de facer que os LEDs se vaian acendendo desde o centro ata o exterior e despois se vaian apagando en sentido contrario.
 3. Control de velocidade con potenciómetro: Conecta un potenciómetro a unha entrada analóxica e fai que ao variar a posición do cursor vaia aumentando ou diminuíndo a velocidade das luces do coche fantástico.
  Utiliza a función map: tempo=map(pot, 0, 1023, tempo1, tempo2);
 4. Visualizador de LEDs: Conecta un potenciómetro e fai que a medida que imos xirando se vaian acendendo cada vez máis LEDs facendo unha visualización do nivel.
  Utiliza a función map. Para 7 LEDs sería:  nivel = map(pot, 0, 1023, 0, 7)

Extras:

 1. mfrey_led_bar
  [By MichaelFrey CC BY-SA via Wikimedia Commons]
  Con barras de LEDs: Para que os efectos de xogos de luces queden ben xeitosos podemos utilizar unha ou dúas barras de leds como as da imaxe da dereita. Só hai que conectar a cada pin unha resistencia de protección. Proba facer un coche fantástico con 10 Leds!
 2. Como queiras: Fai un xogo de luces diferente a estes e que quede chulo.

 


Deixa un comentario