Por que programar

Programar, ferramenta didáctica interdisciplinaria

Por que ten que aprender programación o meu alumnado?

Aínda que nas áreas de Tecnoloxía e Matemáticas a programación sexa un fin educativo en si mesmo (falariamos das Ciencias da Programación, contido curricular que aparecerá na educación obrigatoria antes ou despois, como xa está a acontecer noutros países), en calquera área a partir de 5º de Primaria (ou antes) a programación debe entenderse como unha potente ferramenta que axuda a desenvolver as competencias. Na páxina de Pedagoxía conectista pode profundizarse nun dos novos marcos educativos para o sećulo XXI, que xustifica plenamente tanto a programación coma o uso de plataformas de aprendizaxe abertas e colaborativas como Scratch.

Mediante a programación, o alumnado de Educación Primaria e Secundaria:

 • diagramafluxoDesenvolve o pensamento lóxico e algorítmico e aprende os fundamentos de programación.
 • Desenvolve métodos para solucionar problemas de maneira metódica e ordenada.
 • Desenvolve o hábito de autoavaliar e coavaliar o seu traballo e establecer modificacións para melloralo.
 • Desenvolve a capacidade de pór en dúbida as propias ideas.
 • Ten a posibilidade de obter resultados complexos a partir de ideas simples.
 • Traballa de forma autónoma e ao seu ritmo, en función das súas capacidades e intereses.
 • Aprende de forma colaborativa a través do intercambio de coñecemento.

Programar con Scratch

A programación mediante a contorna Scratch posibilita ao alumnado:

 • Programar de xeito doado e intuitivo, grazas á súa interface gráfica.
 • Comprender e asimilar a estrutura xeral dun programa que inclúe variables, bucles, condicións, entradas e saídas de datos, subrutinas, etc. Isto facilita a aprendizaxe posterior de calquera linguaxe de programación máis avanzada.
 • Participar compartindo os seus propios proxectos cunha extensa comunidade de usuarios e usuarias de todas as idades e de todo o mundo.
 • Familiarizarse co uso do software libre e entender a súa filosofía.

Para que podemos usar Scratch na nosa área?

 • Dende o punto de vista procedimental:
  Para as mesmas tarefas que outras ferramentas dixitais e polas mesmas razóns: diversidade de usos, facilidade para colaborar, capacidade e potencia de creación, etc.
 • Dende o punto de vista actitudinal:
  A filosofía de uso do Scratch (multiplataforma e online, baseada en investigar, crear e compartir) é máis propia das contornas educativas do século XXI que a meirande parte das ferramentas e plataformas de aprendizaxe actuais. Moitas ferramentas de aprendizaxe teñen o problema de partida de estar baseadas nunha filosofía privativa e restritiva: aínda que poidan ser útiles dende un punto de vista técnico non o serán dende un punto de vista social. Polo tanto, ensinando Scratch como unha plataforma onde o obxectivo e os medios poden confundirse (crear para compartir, compartir para crear)  xa estamos a cumprir con parte dos obxectivos das nosas áreas, os da educación en valores.
 • Se o anterior non é suficiente, tamén temos o punto de vista conceptual:
  Traballar cos conceptos para realizar tarefas en distintas contornas é unha das esixencias básicas do modelo construtivista para garantir unha correcta aprendizaxe (significativa) destes mesmos conceptos. A plataforma é o equivalente dun laboratorio de ciencias virtual ou dun espazo de exploración artística cheo de ferramentas: cando un alumno ou alumna intenta programar algo relativo a un concepto, ou onde é necesario o uso correcto deste concepto, está a afianzar o dominio e comprensividade do mesmo, ampliando o seu dominio de uso.

Programar a contorna física

A realización de proxectos de interacción coa contorna física con S4A e Arduino posibilita ao alumnado:

 • arduino2Comprender o funcionamento dos sistemas automáticos e de control que cada vez están máis presentes na nosa contorna.
 • Entender o funcionamento dos dispositivos electrónicos, os seus compoñentes e funcións.
 • Crear proxectos físicos de forma fácil, grazas á versatilidade e accesibilidade do sistema Arduino.
 • Adquirir unha completa cultura tecnolóxica, ao ser responsable do deseño, planificación, execución e avaliación de proxectos.
 • Familiarizarse co uso do hardware libre e entender a súa filosofía.

Deixa un comentario